Dane osobowe gromadzone są przez firmę MediaFlor z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i NIE SĄ UDOSTĘPNIANE osobom trzecim oraz innym instytucjom. Wszelkie dane chronione są przed ingerencją osób niepowołanych.

Są to informacje takie jak: imię i nazwisko, adres osoby prywatnej bądź firmy składającej zamówienie oraz adres e-mail, numer telefonu itp. Informacje te pozyskiwane są i przechowywane wyłącznie za zgodą klienta i są podstawą do realizacji złożonego zamówienia oraz do ewentualnej wysyłki informacji o aktualnych działaniach handlowych i promocyjnych prowadzonych przez MediaFlor.

Osoby i podmioty, które w chwili składania zamówienia wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez MediaFlor będą otrzymywać takowe na podane przez siebie dane kontaktowe.

Dane poszczególnych użytkowników mogą być w każdym momencie przez nich zmieniane. W każdej chwili użytkownik może też zrezygnować z odbierania informacji handlowych.